Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): End tag : expected '>' in https://docs.google.com/document/d/18QBsu0Am4ELdfz_vua1Quavjb7hwfDybC9q6g_awGxA/pub?embedded=true, line: 15 in /DISK2/WWW/vba.sk/mikulas/2015/rebase_html.php on line 5 Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): Unexpected end tag : g in https://docs.google.com/document/d/18QBsu0Am4ELdfz_vua1Quavjb7hwfDybC9q6g_awGxA/pub?embedded=true, line: 15 in /DISK2/WWW/vba.sk/mikulas/2015/rebase_html.php on line 5

P R O P O Z Í C I E

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2015

Oblastný rebríček Západnej oblasti 2015 v orientačnom behu 

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS

Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava

Dátum konania: 6. december 2015 (nedeľa)

Centrum pretekov: Bratislava Petržalka - Dostihová dráha (Starohájska ul.)

Prezentácia:
6.12.2015  9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Kategórie:

M-10, W-10, M-12, W-12, M-14, W-14, M-18, W-18, M19-, W19-, M45-, W45-, M55-, W55- 
Nábor
     - orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov
RD
         - rodič s dieťaťom
Open
      - kondičná, orientačne náročná trať
Detská
    - obrázková trať pre najmenších

Spôsob razenia: elektronický systém SportIdent; zapožičanie čipu: 1 €, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategóriu Detská obrázková trať bude papierový preukaz súčasťou mapy

Prihlášky: do 2.12. 2015 prostredníctvom online formuláru

Dohlášky po termíne a pri prezentácii len podľa možností usporiadateľa bez garancie Mikulášskeho balíčka

Štartovné:

detská obrázková trať        dobrovoľné

Nábor, RD                         1,- €

M/W -10, -12, -14             2,- €

ostatné kategórie               4,- €

Štartovné sa bude platiť v hotovosti pri prezentácii. V cene štartovného je Mikulášsky balíček pre každého vopred prihláseného pretekára.

Opis terénu:
areál dostihovej dráhy  

Mapa: Závodisko, mierka 1:4000, E=1m, stav november 2015, formát A4, autor: Peter Mlynárik
Prekvapenie: už tradičná Mlynko - Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách. Viac informácií bude v pokynoch.

Štart 00:        o 11:00         Na detskej obrázkovej trati už od 10:30

Občerstvenie: čaj v cieli

NOVINKA: Vazkársky bufetík ponúkne kapustnicu, palacinky od Olinky, štrúdľu, kávičku, …

Vyhlásenie výsledkov: približne o 13:30; Vyhlásení budú a drobné ceny získajú v kategórii MW -10 všetci súťažiaci, v kategórii MW -12, -14, Nábor a Open prví traja pretekári a v ostatných kategóriách len víťazi

Funkcionári pretekov:

  Riaditeľ pretekov:   Eva Králová (R1)
  Hlavný rozhodca:    Stanislava Fajtová (R2)
  Stavba tratí:             Peter Mlynárik (R2)


VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Bratislavský samosprávny kraj                       Magistrat hl. mesta Bratislava                               Zavodisko

              Manner                                                                         Caffe Mobil

                                                       Metrostav 

                                                                      www.autrata.sk

____________________________________________________________________________________________________

web: mikulas.vba.sk     FB: Facebook    email: kralova@vba.sk