Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): End tag : expected '>' in https://docs.google.com/document/d/1dTki_P_qs-B667yRtoAjL2PuZ_WOqLzfYOMUr981AUQ/pub?embedded=true, line: 15 in /DISK2/WWW/vba.sk/mikulas/2015/rebase_html.php on line 5 Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): Unexpected end tag : g in https://docs.google.com/document/d/1dTki_P_qs-B667yRtoAjL2PuZ_WOqLzfYOMUr981AUQ/pub?embedded=true, line: 15 in /DISK2/WWW/vba.sk/mikulas/2015/rebase_html.php on line 5

 P O K Y N Y

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2015

Oblastný rebríček Západnej oblasti 2015 v orientačnom behu

Verejné preteky v orientačnom behu

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS

Technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava

Dátum konania: 6. december 2015 (nedeľa)

Centrum pretekov: Bratislava - Petržalka, Dostihová dráha (Starohájska 29)

Prezentácia:

Oblastný rebríček, Open

od 09:00 do 10:00

v centre pretekov označené “Prezentácia - Kluby”

RD, Nábor

od 09:00 do 10:00

v centre pretekov označené “Prezentácia - Neregistrovaní”

Detská obrázková trať

od 10:30 do 12:30

v priestore štartu pri detskom ihrisku - modrý stan

Dohlášky po termíne a pri prezentácii len podľa možností usporiadateľa bez garancie Mikulášskeho balíčka

Kategórie:

Detská obrázková trať

Zábavná obrázková trať pre najmenších  do 8 rokov v okolí centra a detského ihriska

RD

Orientačne jednoduchá a krátka trať pre deti so sprievodom dospelého

Nábor

Orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu ako aj pre začiatočníkov z radov dospelých

Open

Orientačne náročnejšia trať, vhodná pre mierne skúsenejších v OB

M-10,W-10,M-12,W-12,M-14,W-14,M-18,

W-18,M19-,W19-,M45-,W45-,M55-,W55-

Oblastný rebríček v OB

Trate sú pre skúsených pretekárov delené podľa veku a pohlavia

Spôsob razenia: elektronický systém SportIdent; zapožičanie čipu: 1€, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€

V priestore centra a pri štarte budú pokyny, ako sa používa SI čip.

Pre kategóriu Detská obrázková trať bude papierový preukaz súčasťou mapy (SI čip nie je potrebný).

Opis terénu: areál dostihovej dráhy

Mapa: Závodisko, mierka 1:3500, E=1m, stav november 2015, formát A4, autor: Peter Mlynárik

Upozornenie k mape: Vstup do priestoru samotnej dostihovej dráhy len cez koridory vyznačené v mape a ohraničené pásovinou.

Prosíme, dodržiavajte pravidlá šprintových máp, najmä značky neprekonateľný plot a zakázaný priestor. Na trati budú rozhodcovia, porušenie pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Å tart 00:

OR a Verejné preteky:    od 11:00 do 12:30 - ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartérov. V poslednom koridore na štartovej čiare je pretekár povinný vložiť čip do štartovej jednotky (krabičky).

Verejné kategórie (RD a Nábor) budú mať na štarte vlastný koridor, pri vstupe bude umiestnený návod použitia SI čipov.

Detská obrázková trať:  10:30 – 12:30 v modrom stane /označenom nápisom Detská trať/

Deti po odprezentovaní dostanú mapu s nakreslenou traťou a štartujú v 1 min. intervaloch. Obrázková trať má 9 kontrolných stanovíšť (KS) s obrázkami, a deti ich v určenom poradí hľadajú. Kliešťami na každom KS “orazia” do mapy na vyznačené miesto.

Po absolvovaní trate a dobehnutí do cieľa sa zmeraný čas zapíše a dostanú mikulášsky balíček od Mikuláša, Anjela a Čerta (podľa toho ako boli poslušné):)

Parkovanie: Priestor parkoviska je na ploche oproti areálu Závodiska cez cestu. Vstup do areálu Závodiska bude cez malú bránku v strednej časti oplotenia, označenej zástavou “VAZKA”.

Do priestorov Závodiska je prísny zákaz vjazdu autom!

Vzdialenosti: Centrum pretekov (prezentácia, štart, cieľ, bufet, labyrint) sa nachádzajú v okruhu 50m.

Zakázaný priestor: Prosíme rešpektujte vyznačený zakázaný priestor

Dĺžky tratí:

Kategória

Dĺžka trate (km)

Počet KS

Azimut

RD (rodič+dieťa)

1,28

14

Nábor

1,35

14

OPEN

2,61

22

M, W -10

1,34

14

W -12

1,45

14

M -12, W -14

1,55

14

M -14

1,72

14

W -18, 45-

2,32

21

10x

M - 18, 45-, W 19-

2,59

22

12x

M 19-

3,13

25

13x

M 55-

2,13

18

10x

W 55-

1,71

15

7x

Prekvapenie: Pozor! Už tradičná Mlynko - Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách. Kategórie M, W-18 a starší nezabudnite si zobrať buzoly, aby ste si mohli nastaviť azimut! Ukážka "mlynkoviny":

Vyčítanie čipov: V centre pretekov “cez okno” + mikulášsky balíček

Občerstvenie: Teplý nápoj pri vyčítaní čipu

Sprievodné podujatie - Labyrint: V blízkosti centra sa budú konať zábavné preteky na ohraničenej ploche 10x15m, v ktorých sa budete orientovať v labyrinte z pásoviny. Na preteky sa netreba dopredu prihlasovať, stačí prísť.

*NOVINKA* Vazkársky bufetík: ponúkne kapustnicu, šošovicovú polievku, palacinky od Olinky, štrúdľu, kávičku,

Vyhlásenie výsledkov: približne o 13:30

Vyhlásení budú a drobné ceny získajú v kategórii MW-10 všetci súťažiaci, v kategórii MW -12,-14,-18,

Nábor a Open prví traja pretekári a v ostatných kategóriách len víťazi.

V kategóriach  RD a Detská obrázková nebude vyhlásené poradie, všetci dostanú okrem Mikulášskeho balíčka účastnícky diplom,  deťom ostáva mapa. Výsledky z Detskej trate nájdete na webstránke, ostatné budú vyvesené priebežne na nástenke v centre.

Mapka centra pretekov

1 - vchod do areálu

2 - šatne, WC, prezentácia kategórií okrem Detskej

3 - prezentácia a štart Detskej obrázkovej trate

4 - štart kategórií okrem Detskej

5 - bufet, labyrint, vyhlásenie výsledkov

6 - parkovanie

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov: Eva Králová (R1)

Hlavný rozhodca: Stanislava Fajtová (R2)

Stavba tratí: Peter Mlynárik (R2)

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Bratislavský samosprávny kraj                       Magistrat hl. mesta Bratislava                               Zavodisko

              Manner                                                                         Caffe Mobil

                                                       Metrostav 

                                                                      www.autrata.sk

_________________________________________________________________________________________________

web: mikulas.vba.sk     FB: Facebook    email: kralova@vba.sk