NOVINKY

NEWS


5.12.2017  Vďaka Rišovi Baloghovi si môžete zakreslovať a pozerať postupy aj na RouteGadget. Odkazy nájdete pri výsledkoch.

5.12.2017  Thanks to Richard Balogh, you can now publish & review routes on RouteGadget. Links can be found under results.

4.12.2017  Ak ste si včera na mieste niečo zabudli, skúste pozrieť na straty a nálezy. Za básničku môžete o vašu vec poprosiť Mikuláša na mikulas@vba.sk

4.12.2017  If you are missing anything after yesterday, have a look at the Lost & Found gallery. By delivering a poem you can ask Santa for your items at mikulas@vba.sk

4.12.2017  Pozrieť si tiež môžete prvé fotky z pretekov.

4.12.2017  You will also find online some photos from the race.

4.12.2017  Milí športoví priatelia! Dúfame, že ste si včerajšie preteky napriek studenému počasiu užili a tiež, že vám Mikuláš nadelil niečo sladké do balíčka! Teraz si môžete v kľude pozrieť výsledky alebo nám nechať komentár na Facebook-u. Najbližšie vás radi uvidíme na našich jarných pretekoch Malý Vazkárik (FB). Tešiť sa na vás bude tím ŠK VAZKA Bratislava (VBA).

4.12.2017  Dear orienteering friends! We hope you enjoyed our race yesterday despite the cool weathed and maybe you event found a sweet surprice from our Stanta. Now you can check the results or leave us a comment on Facebook. Next time, we will be glad to see you at our spring orienteering race Malý Vazkárik (FB). We look forward to seeing you again, Team ŠK VAZKA Bratislava.

30.11.2017  Zverejnili sme pokyny, v ktorých nájdete bližšie informácie ohľadne nedeľných pretekov.

30.11.2017  Race instructions are now available.

29.11.2017  V centre pretekov sa môžete tešiť na stánok Caffe Mobil, ktorý bude okrem nápojov (káva, čaj, čokoláda) ponúkať sladké a slané palacinky, ako aj ďalšie drobné občerstvenie (napr. pagáčiky).

29.11.2017  In event centre, Caffe Mobil will be offering not only their great coffee, tea and hot chocolate, but also a variety of pancakes and other small refreshments.

28.11.2017  Prihlášky sú uzatvorené. Do včera sa prihlásilo 275 pretekárov registrovaných v SZOŠ, 220 neregistrovaných a 102 detí na Detskú trať (spolu 597 prihášok). My už čoskoro zverejníme Pokyny k pretekom a pustíme sa do tlačienia máp. No a Mikuláš zatiaľ každému nachystá balíček aký si zaslúži:)

28.11.2017  Registration is no longer possible. We've received 275 entries from competitors registered in SZOŠ, 220 entries from general public and 102 entries for the Children Picture Race (total of 597 entries). Race Intructions will be published soon.

19.11.2017  Nech sa páči, môžete sa prihlasovať.

19.11.2017  Online registration is now available.

3.11.2017  Zverejnili sme propozície, v ktorých nájdete základne informácie o pretekoch. Prihláškový systém spustíme čoskoro.

3.11.2017  We've published race information. Online entry system will be available soon.

22.10.2017  Spustená webstránka 2017. Viac informácií o pretekoch sa dozviete z Propozícií, ktoré zverejníme najneskôr začiatkom novembra.

22.10.2017  Launched 2017 web page. You can expect more information about this orienteering race beginning of November at the latest.

Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk