MIKULÁŠSKE PRETEKY 2017

Pokyny

zábavné preteky v orientačnom behu pre širokú verejnosť

14. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v orientačnom behu

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické zabezpečenie

Å K VAZKA Bratislava

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS

Dátum

3. 12. 2017 (nedeľa)

Centrum pretekov

Slovenský veslársky klub, Viedenská cesta, Bratislava (mapa)

Prezentácia

Verejnosť (neregistrovaní v SZOŠ)

   10:30 – 12:30 v centre pretekov

Oblastný rebríček (kluby SZOŠ)

   9:30 – 10:30 v centre pretekov

Detská obrázková trať

   10:30 – 12:30 priamo na štarte Detskej obrázkovej trate

Dohlášky po termíne alebo pri prezentácii len v obmedzenej miere podľa možností usporiadateľa a bez garancie Mikulášskeho balíčka.

Spôsob razenia

Verejnosť + Oblastný rebríček

elektronický systém SportIdent

(zapožičanie čipu: 1€; v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€; v priestore centra a pri štarte bude zavesený návod, ako sa používa SI čip)

Detská obrázková trať

papierový preukaz bude súčasťou mapy (SI čip nie je potrebný)

Opis terénu

Sad Janka Kráľa - rovinatý, ľahko priebežný, parkový

Mapa

Verejnosť + Oblastný rebríček

Sad Janka Kráľa - mierka 1:4000, e=1m, stav november 2017, autor Peter Mlynárik, veľkosť A4, bude tlačená na vodovzdornom papieri PRETEX

Detská obrázková trať

Aušpic - mierka 1:1000, stav november 2017, autori: Oľga a Miroslav Lago, veľkosť A5, nebude vodovzdorne upravená

Prosíme, dodržiavajte pravidlá šprintových máp, najmä značky “neprekonateľný plot” a “zakázaný priestor”. Na trati budú rozhodcovia, porušenie pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Å tart

Verejnosť + Oblastný rebríček

11:30 - 13:00

  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov Å¡tartéra
  • na Å¡tartovej čiare je pretekár povinný vložiÅ¥ SI čip do Å¡tartovej krabičky, čím sa odÅ¡tartuje
  • Å¡tartuje sa vo viacerých koridoroch podľa kategórie a podľa farby Å¡tartovného čísla

Detská obrázková trať

10:30 - 12:30

  • v centre pretekov v modrom stane označenom nápisom “Detská trať”
  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov Å¡tartéra
  • Detská obrázková trať má kontrolné stanovíštia (KS) s obrázkami a deti ich v ľubovoľnom poradí hľadajú. Na každom KS sú klieÅ¡te, ktorými označia do mapy prísluÅ¡ný obrázok na okraji mapy.  
  • Po absolvovaní trate a dobehnutí do cieľa sa zmeraný čas zapíše a deti dostanú mikulášsky balíček od Mikuláša, Anjela a Čerta (podľa toho ako boli posluÅ¡né):) a medailu Mikulášika.

Orientačná pikoška

Pre hlavné kategórie M-18, W-18, M19-, W19-, M40-, W40-, M55-, W55 budú v mape vybielené plochy podobne ako na tejto ukážke:

Dĺžky tratí

Kategória

Dĺžka (km)

Prevýšenie (m)

Počet KS

Pikoška

Nábor

1,28

10

14

x

Open

1,94

10

19

x

RD 1

0,91

10

11

x

RD 2

0,93

10

12

x

M19-

2,80

14

22

áno

M-18, M40-, W19-

2,53

12

19

áno

W-18, W40-, M55-

2,06

10

18

áno

W55-

1,86

10

17

áno

M-16

1,94

10

19

x

M-14, W-16

2,06

10

16

x

M-12, W-14

1,78

10

16

x

W-12

1,67

10

15

x

M-10, W-10

1,14

10

12

x

Všetky kategórie (okrem M18-, M19-, W19- a M40-) majú povinný úsek po moste SNP medzi kontrolami s kódom 32 a 33!

Kategórie M18-, M19-, W19- a M40- prebiehajú Viedenskú cestu cez prechod pre chodcov. Dbajte na zvýšenú opatrnosť!

Vzdialenosti

Centrum - Parkovisko

1000m

Centrum - Prezentácia

0m

Centrum - Štart (Verejnosť + Oblastný rebríček)

240m

Centrum - Cieľ (Verejnosť + Oblastný rebríček)

100m

Centrum - Štart (Detská obrázková trať)

0m

Centrum - Cieľ (Detská obrázková trať)

0m

Doprava

autobusy č. 83,84,93,94 - zástavka Aupark na moste

autobus č. 50 - konečná Aupark

Prosíme, aby ste na ceste do centra pretekov nešli cez Sad J. Kráľa ale obišli ho.

Parkovanie

Očakávajte zhustenú dopravu z dôvodu Vianočných trhov a podujatia v Inchebe.

Odporúčame parkovať na veľkom parkovisku medzi Divadlom Aréna a Starým mostom. Odtiaľ presun do centra pretekov po Viedenskej ceste približne 1km.

Z hľadiska fair-play dodržujte tento postup. Ak budete parkovať na inom mieste, presúvajte sa do centra okrajom Sadu J. Kráľa.

Zakázaný priestor

Prosíme rešpektujte zakázaný priestor vyznačený pásovinou. Je zákaz parkovania na parkovisku pri veslárskom klube. Ďalej je zakázaný priestor Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie, prosíme pretekárov, aby dodržali fair-play a pred pretekmi neprechádzali cez park a priestor od Viedenskej cesty k Dunaju.

Mapka

zakázaného priestoru

a prístupových ciest

>> otvoriť veľkú mapu <<

WC

Chemické WC v centre pretekov

Šatňa

Na poschodí veslárskeho klubu budú k dispozícii 2 menšie šatne pre pretekárov, prístup po modrých točitých schodoch alebo môžete využiť provizórne šatne - stany postavené pri budove.

Vyčítanie čipov

V centre pretekov v lodenici. Po vyčítaní čipu dostane pretekár mikulášsky balíček a kategória RD aj drevenú medailu.

Občerstvenie

Teplý čaj v cieli, výborná kávička od Caffe Mobil. V blízkosti centra sa tiež nachádza niekoľko dobrých reštaurácií.

Špeciálna ponuka

V centre pretekov budú stánky ponúkajúce športové, bežecké a orientačné potreby za zaujímavé ceny.

Vyhlásenie výsledkov

približne o 13:30 hod.

Verejnosť (okrem RD) + Oblastný rebríček

drobné ceny a diplom získajú všetci súťažiaci v kategórii MW-10, prví traja v kategóriách MW-12 až MW-16, a víťazi ostatných kategórií

Kategória RD + Detská obrázková trať

nebude vyhlásené poradie, všetci dostanú okrem Mikulášskeho balíčka aj Mikulášsku medailu; poradie sa bude dať pozrieť na webstránke

Výsledky budú v papierovej forme priebežne aktualizované na nástenke v centre pretekov. Konečné výsledky budú zverejnené na: mikulas.vba.sk

Mapka centra pretekov

>> otvoriť veľkú mapu <<

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:          Miroslav Lago (R2)

Hlavný rozhodca:          Barbora Šmelíková (R2)

Stavba tratí:                   Peter Mlynárik (R2)

Spracovanie prihlášok:  Mikuláš Šabo

Webstránka:                  Juraj Opršal

Tajomník pretekov:        Eva Králová

Ďalší:                             Mikuláš, Anjel a Čert

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

mu_petrzalka.png

SZOS logo SK.jpg

metrostav.gif

aone.png

dobre_jablka.png

bandur.png

eleven.png

caffe_mobil.png