MIKULÁŠSKE PRETEKY 2018

Pokyny

zábavné preteky v orientačnom behu pre širokú verejnosť

12. kolo Sanasport Cup 2018 v orientačnom behu

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické zabezpečenie

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS

Dátum

9. 12. 2018 (nedeľa)

Centrum pretekov

ZŠ Odborárska, Bratislava - Nové Mesto (mapa)

Prezentácia

Verejnosť (neregistrovaní v SZOŠ)

   10:30 – 12:30 v centre pretekov (školská jedáleň)

Oblastný rebríček (kluby SZOŠ)

   9:30 – 10:30 v centre pretekov (školská jedáleň)

Detská obrázková trať

   10:30 – 12:30 priamo na štarte Detskej obrázkovej trate (viac v plániku)

 

Dohlášky po termíne alebo pri prezentácii len v obmedzenej miere podľa možností usporiadateľa a bez garancie Mikulášskeho balíčka.

Spôsob razenia

Verejnosť + Oblastný rebríček

elektronický systém SportIdent

(zapožičanie čipu: 1€; v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€; v priestore centra a pri štarte bude zavesený návod, ako sa používa SI čip)

Detská obrázková trať

papierový preukaz bude súčasťou mapy (SI čip nie je potrebný)

Opis terénu

neďaleký park a priľahlá mestská zástavba

Mapa

Verejnosť + Oblastný rebríček

NOBELOVA a okolie,  mierka 1:3000  ekv. 1m  (C) ŠK Sandberg

  * aktualizácia november 2018 Peter Mlynárik 

  * bude tlačená na vodeodolnom papieri PRETEX

  * pre kategórie MW-16 a starší obojstranná

Detská obrázková trať

ČO MI DÁŠ, MIKULÁŠ?  mierka 1:750,  stav november 2018,  autor Barbora Šmelíková,  mapa nebude vodovzdorne upravená

Prosíme, dodržiavajte pravidlá šprintových máp, najmä značky “neprekonateľný plot” a “zakázaný priestor”. Na trati budú rozhodcovia, porušenie pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Štart

Verejnosť + Oblastný rebríček

11:30 - 13:00

  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov štartéra
  • na štartovej čiare je pretekár povinný vložiť SI čip do štartovej krabičky, čím sa odštartuje
  • štartuje sa vo viacerých koridoroch podľa kategórie a podľa farby štartovného čísla

Detská obrázková trať

10:30 - 12:30

  • v centre pretekov v modrom stane označenom nápisom “Detská trať”
  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov štartéra
  • Detská obrázková trať má kontrolné stanovištia (KS) s obrázkami a deti ich v ľubovoľnom poradí hľadajú. Na každom KS sú kliešte, ktorými označia do mapy príslušný obrázok na okraji mapy.  
  • Po absolvovaní trate a dobehnutí do cieľa sa zmeraný čas zapíše a deti dostanú mikulášsky balíček od Mikuláša, Anjela alebo Čerta (podľa toho ako boli poslušné):) a medailu Mikulášika.

Orientačná pikoška

(“Mlynkovina”)

Pre hlavné kategórie: M-16, W-16, M-18, W-18, M19-, W19-, M40-, W40-, M55-, W55 áno, ostatné kategórie nie (viď rozpis v tabuľke).

Kategória

Motýlik

Buď-alebo

Cintorín

“Uzlová” kontrola sa razí 3x

(viď. KS 2/5/8 nižšie)

Z dvoch alternatívnych

KS stačí oraziť len jednu podľa vlastného výberu

(viď. KS 11 nižšie)

Na “cintoríne” treba

oraziť KS zobrazené

na zadnej strane mapy.

Nasleduje už len zberka a cieľ

W-16, W55-

nie

nie

ÁNO

M-16, M 55-, W-18, W40-

ÁNO

nie

ÁNO

M-18, M40-, W19-

ÁNO

ÁNO

ÁNO

M19-

ÁNO

ÁNO

ÁNO

všetky ostatné kategórie

nie

nie

nie

       

Hlavná trať

(ukážka)

Cintorín -

zadná strana mapy

(ukážka)

Opisy kontrolných stanovísk

Opisy kontrolných stanovíšť budú vytlačené na mape. V centre pretekov budú pripravené opisy KS aj v tlačenej forme (pre niektoré kategórie).

POZOR: kategórie M-16, M-18, M19-, M40-, M55-, W-16, W 18-, W19-, W40-, W55- majú opisy iba na mape!

Dĺžky tratí

Kategória

Dĺžka

(km)

Prevýšenie

(m)

Počet KS

Opisy KS dostupné

v centre pretekov

Nábor

1,10

0

13

áno

Open

1,58

0

17

áno

RD 1

0,80

0

12

áno

RD 2

0,80

0

12

áno

M19-

2,72

5

29

(iba na mape)

M-18, M40-, W19-

2,48

5

29

(iba na mape)

W-18, W40-

1,95

0

23

(iba na mape)

M-14

1,58

0

16

áno

M-16, M55-

1,95

0

23

(iba na mape)

W-16, W55-

1,65

0

22

(iba na mape)

M-12 W-12, W-14

1,45

0

15

áno

M-10, W-10

0,98

0

14

áno

Všetky kategórie majú povinný úsek za KS 37 pri prebehu Odborárskou ulicou po priechode pre chodcov! Zvýšte opatrnosť!

Upozornenie: preteky prebiehajú z veľkej časti na sídlisku kde sa predpokladá pohyb vozidiel, chodcov, psov a pod. Buďte ohľaduplný a dbajte o svoje zdravie.

Štartovné

detská obrázková trať  - dobrovoľné

Nábor, RD                    - 2€

M/W 10,12,14              - 3€

ostatné kategórie         - 5€

Vzdialenosti

Centrum - Parkovisko         0-500 m    
Centrum - Prezentácia               0 m

Verejnosť + Oblastný rebríček

Centrum - Štart                    130 m
Centrum - Cieľ                         0 m

Detská obrázková trať

Centrum - Štart                        0 m
Centrum - Cieľ                         0 m

Doprava

  • električka č. 4, potom pešo po Odborárskej ulici 1000 m,
  • električky č. 3, 5 na zastávku BA - Predmestie (Gaštanový hájik), potom  pešo cez železničný prejazd po Nobelovej ulici 900 m

Parkovanie

Odporúčame parkovať v priľahlých uliciach, viď plánik.  Do priestoru školy je zákaz vjazdu!

Zakázaný priestor

Rešpektujte zakázaný priestor vyznačený pásovinou a celý priestor parku Nobela

Mapka

zakázaného priestoru

a prístupových ciest

>> otvoriť interaktívnu mapu <<

WC

Chemické WC v centre pretekov a 2 WC v priestoroch šatní

Šatňa

telocvičňa v ZŠ, zákaz vstupu v akejkoľvek obuvi

Vyčítanie čipov

V centre pretekov.

Po vyčítaní čipu dostane každý pretekár mikulášsky balíček a drevenú medailu.

Občerstvenie

Teplý čaj v cieli, výborná kávička od Caffe Mobil, palacinky a iné pochutiny

Špeciálna ponuka

V centre pretekov bude stánok SANASPORT, ponúkajúci športové, bežecké a orientačné potreby za zaujímavé ceny.

Vyhlásenie výsledkov

približne o 13:30 hod.

Verejnosť (okrem RD) + Oblastný rebríček

budú vyhlásení všetci súťažiaci v kategóriách MW-10, prví traja dostanú drobné ceny a diplom

ďalej budú vyhlásení prví traja v kategóriách MW-12 až MW-18, Nábor a Open a víťazi kategórií WM19-, MW40- a WM55-, ktorí dostanú medailu, diplom a drobnú cenu.

Kategória RD + Detská obrázková trať

v týchto kategóriách nebude vyhlásené konečné poradie, všetci dostanú pri vyčítaní čipov okrem mikulášskeho balíčka aj mikulášsku medailu; konečné poradie sa bude dať pozrieť na webstránke.

Výsledky budú v papierovej forme priebežne aktualizované na nástenke v centre pretekov. Konečné výsledky budú zverejnené na: mikulas.vba.sk

Mapka centra pretekov

>> otvoriť interaktívnu mapu <<

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:          Eva Králová (R1)

Hlavný rozhodca:          Miroslav Lago (R2)

Stavba tratí:                   Peter Mlynárik (R2)

Stavba detskej trate:     Barbora Šmelíková (R2)

Prihlášky a časomiera:  Mikuláš Šabo (R2), Tomáš Jánoška

Webstránka:                  Juraj Opršal

Grafika :                         Barbora Šmelíková

Ďalší:                             Mikuláš, Anjel a Čert

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

bsk.png

SZOS logo SK.jpg

aone.png

dobre_jablka.png

bandur.png

caffe_mobil.png