MIKULÁŠSKE PRETEKY 2018

Propozície

zábavné preteky v orientačnom behu pre širokú verejnosť

12. kolo Sanasport Cup 2018 v orientačnom behu

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické zabezpečenie

ŠK VAZKA Bratislava 

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť (KS)

Dátum

9. 12. 2018 (nedeľa)

Centrum pretekov

ZŠ Odborárska, Bratislava - Nové mesto (mapa)

Prezentácia

9:30 – 10:30 hod. v centre pretekov

Kategórie

M-10, M-12, M-14, M-16, M-18, M19-, M40-, M55-

W-10, W-12, W-14, W-16, W-18, W19-, W40-, W55-

Nábor  - orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov

RD  - rodič s dieťaťom

Open  - kondičná, orientačne náročná trať

Detská obrázková trať  - pre najmenších

Spôsob razenia

elektronický systém SportIdent (zapožičanie čipu: 1€, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€)

pre kategóriu Detská obrázková trať bude papierový preukaz súčasťou mapy

Prihlášky

do 3.12.2018 do 23:59 hod.

VEREJNOSŤ - prostredníctvom online formuláru na stránke mikulas.vba.sk

SZOŠ PRETEKÁRI - použite Informačný systém SZOŠ.

Dohlášky po termíne a pri prezentácii len podľa možností usporiadateľa a bez garancie Mikulášskeho balíčka na: mikulas@vba.sk  Prihláška platná až po spätnom potvrdení.

Štartovné

detská obrázková trať  - dobrovoľné

Nábor, RD                    - 2€

M/W 10,12,14              - 3€

ostatné kategórie         - 5€

(v cene je Mikulášsky balíček a medaila pre každého pretekára prihláseného v riadnom termíne)

Opis terénu

Park Nobelka a sídlisko - rovinatý, ľahko priebežný, parkový

Mapa

Nobelka - mierka 1:3000, e=1m, stav november 2018, © ŠK Sandberg, aktualizácia Peter Mlynárik, veľkosť A4

Štart

od 11:30 hod.

na Detskej obrázkovej trati už od 10:30 hod.

Orientačná pikoška

Tradičná Mlynkovsko - Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách. Viac informácií bude v pokynoch. Máte sa na čo tešiť!

Občerstvenie

Teplý čaj v cieli, občerstvenie a kávička od Caffe Mobil.

Špeciálna ponuka

V centre pretekov budú firmy Sanasport a Eleven vo svojich stánkoch ponúkať  športové, bežecké a orientačné potreby za zaujímavé zľavnené ceny.

Vyhlásenie výsledkov

približne o 13:30 hod.

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:          Eva Králová

Hlavný rozhodca:          Miroslav Lago (R2)

Stavba tratí:                   Peter Mlynárik (R2)

Časomiera:                    Mikuláš Šabo, Tomáš Jánoška

Webstránka:                  Juraj Opršal

Ďalší:                             Mikuláš, Anjel a Čert

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

bsk.png

SZOS logo SK.jpg

aone.png

dobre_jablka.png

bandur.png

caffe_mobil.png