MIKULÁŠSKE PRETEKY 2019

Propozície

15. ročník zábavných pretekov v orientačnom behu pre širokú verejnosť

11. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v orientačnom behu

Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické zabezpečenie

Športový klub VAZKA Bratislava 

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť (KS)

V rámci pretekov odmeníme školu, z ktorej sa zúčastnilo najviac pretekárov pohárom, ktorý venuje BSK.  

Dátum

8. 12. 2019 (nedeľa)

Centrum pretekov

Malinovo - SOŠ záhradnícka G.Čejku, Bratislavská ulica 44, mapa

Prezentácia

9:30 – 10:30 hod. v centre pretekov

Novinka! Pretekári (jednotlivci a zástupcovia klubov), ktorí budú prihlásení vopred, budú mať uhradené štartovné vopred a nebudú vyžadovať žiadnu zmenu v prihláške, nemusia ísť na prezentáciu. Po príchode na zhromaždisko môžu smerovať rovno na štart. Bližšie informácie v pokynoch.

Kategórie

M-10, M-12, M-14, M-16, M-18, M19-, M40-, M55-

W-10, W-12, W-14, W-16, W-18, W19-, W40-, W55-

Nábor  - orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov

RD  - rodič s dieťaťom

Open  - kondičná, orientačne náročná trať

Detská obrázková trať  - pre najmenších

Spôsob razenia

elektronický systém SportIdent (zapožičanie čipu: 1€, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€)

pre kategóriu Detská obrázková trať bude papierový preukaz súčasťou mapy

Prihlášky

do 3.12.2019 do 23:59 hod.

VEREJNOSŤ - prostredníctvom online formuláru na stránke mikulas.vba.sk. Po vytvorení prihlášky systém vygeneruje pokyny k platbe. Prosím, uhraďte štartovné tak, aby bolo na náš účet pripísané najneskôr 4.12.2019 23:59.

SZOŠ PRETEKÁRI - použite Informačný systém SZOŠ. Prihlášku je nutné uhradiť vopred prevodom na účet:  SK61 8330 0000 0028 0137 8686

tak, aby bola pripísaná najneskôr 4.12.2019 23:59. Do správy pre prijímateľa uveďte skratku klubu.

Dohlášky po termíne a pri prezentácii len podľa možností usporiadateľa a bez garancie Mikulášskeho balíčka na: prihlasky@vba.sk  Prihláška platná až po spätnom potvrdení.

Štartovné

detská obrázková trať  - dobrovoľné pri štarte

Nábor, RD                    - 3€

M/W 10,12,14              - 4€

ostatné kategórie         - 6€

(v cene je Mikulášsky balíček a medaila pre každého pretekára prihláseného v riadnom termíne)  

Opis terénu

Apponyiho park, rovinatý, ľahko priebežný, parkový terén, v okrajových častiach zarastený

Mapa

Park Ybreharth

mierka:  1:3000  e=1m

autor:  Peter Mlynárik, november 2019

mapa bude vodovzdorne upravená

Štart

od 11:30 hod.

na Detskej obrázkovej trati už od 10:30 hod.

Orientačná pikoška

Tradičná Mlynkovsko - Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách. Viac informácií bude v pokynoch. Máte sa na čo tešiť!

Občerstvenie

Teplý čaj v cieli

Vyhlásenie výsledkov

približne o 13:30 hod.

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:    Barbora Šmelíková (R1)

Hlavný rozhodca:    Miroslav Lago (R2)

Stavba tratí:            Peter Mlynárik (R2)

Časomiera:             Mikuláš Šabo, Tomáš Jánoška

Webstránka:           Juraj Opršal

Ďalší:                      Mikuláš, Anjel a Čert

Informácie

eva.kralova@vba.sk

Predpis

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019.

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich údajov: (meno, kategória, klubová príslušnosť, registračné číslo v SZOŠ) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov ako aj v informačnom systéme Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).

Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke SZOŠ.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

www.autrata.sk

https://karavanybratislava.sk/