MIKULÁŠSKE PRETEKY 2023

Pokyny

ZMENA MIESTA PRETEKOV!

17. ročník zábavných pretekov v orientačnom behu pre širokú verejnosť

11. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v orientačnom behu

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické zabezpečenie

Športový klub VAZKA Bratislava

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte  

Dátum

10.12.2023 (nedeľa)

Centrum pretekov

Spoločenské centrum DK Vernosť Nobelova 30 Bratislava, (link)

POZOR ZMENA!!!!!

Prezentácia

9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Pozor! Pretekári (jednotlivci a zástupcovia klubov), ktorí budú prihlásení vopred, budú mať uhradené štartovné vopred, nebudú vyžadovať žiadnu zmenu v prihláške a majú svoj čip, nemusia ísť na prezentáciu. Pretekári, ktorí neuhradili štartovné, majú zmeny alebo si požičiavajú čip, sa prídu odprezentovať.

Dohlášky po termíne alebo pri prezentácii len v obmedzenej miere podľa možností usporiadateľa a bez garancie Mikulášskeho balíčka. 

Spôsob razenia

elektronický systém SportIdent (zapožičanie čipu (nie AIR+): 2€, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€), bezkontaktné razenie AIR+ aktívne 

Detská obrázková trať - papierový preukaz bude súčasťou mapy (netreba čip)

Opis terénu

parkový terén v okolí spoločenského centra Vernosť a priľahlá štvrť, mestská sídlisková zástavba, park

Mapa

NOBELKA, mierka 1: 3000, ekvidištanta 2,5 m, © ŠK Sandberg, veľkosť A4 vytlačená na vodeodolnom papieri Pretex

Detská obrázková trať

PARK NOBELOVA, mierka 1:750, ekv. 1m, stav december 2023,  autor Miroslav Lago, formát A5
mapa nebude vodovzdorne upravená

Štart

Hlavné kategórie (Oblastný rebríček)

štart 00 = 10:30 hod.

  • podľa štartovej listiny


Verejné kategórie Open, Nábor, RD

    10:30 - 12:00 hod.

  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov štartéra
  • na štartovej čiare je pretekár povinný vložiť SI čip do štartovej krabičky, čím sa odštartuje
  • štartuje sa vo viacerých koridoroch podľa kategórie

Detská obrázková trať

10:00 - 12:00 hod.

  • povedľa centra pretekov v parku Nobelova pozri mapu, napravo od vchodu na prezentáciu smerom do parku
  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov štartéra
  • Detská obrázková trať má kontrolné stanovištia (KS) s obrázkami a deti ich v ľubovoľnom poradí hľadajú. Na každom KS sú kliešte, ktorými označia do mapy príslušný obrázok na okraji mapy.  Deťom sa nebude merať čas.
  • Po absolvovaní trate a dobehnutí do cieľa deti dostanú mikulášsky balíček od Mikuláša, Anjela alebo Čerta (podľa toho ako boli poslušné) :-)

Opisy kontrolných stanovísk

V centre pretekov budú pripravené opisy KS.

Dĺžky tratí

Kategória

Dĺžka

(km)

Počet KS

Nábor

1,2

16

Open

2,0

24

RD 1

1,2

16

RD 2

1,1

16

M19-

2,7

28

W19-, M-18, M40-

2,5

28

M-16, W-16, W-18, W40-

2,3

26

M55-

2,3

27

M-14. W55-

1,9

24

M-12, W-12, W-14

1,5

19

M-10, W-10

1,1

16

Všetky kategórie (okrem detskej obrázkovej) majú povinný úsek pri prebehu cez Odborársku ulicu po priechode pre chodcov, bude strážený organizátormi, zvýšte opatrnosť.

Vzdialenosti

Centrum - Parkovisko                0 - 900 m
Centrum - Prezentácia               0 m

Verejnosť + Oblastný rebríček

Centrum - Štart                       230 m
Centrum - Cieľ                        60 m

Detská obrázková trať

Centrum - Štart                        50 m
Centrum - Cieľ                         50 m

Doprava a parkovanie

Parkovanie odporúčame pred železničnou stanicou Predmestie na parkovisku, poprípade pozdĺž Nobelovej ulice ak bude voľné miesto. Dodržujte pravidlá cestnej premávky. Ak použijete MHD, použite odporúčaný prístup kvôli zakázanému priestoru.

Zakázaný priestor

Prístup do centra pretekov -

od zastávky autobusu č.51 Nobelova: popri ceste

od električky č.3 - stanica Vinohrady: od železničnej stanice Predmestie cez nadchod nad železnicou a popri reštaurácii Hanoi garden, na Nobelovu ulicu až do centra pretekov

všetko pozri na mapke.

Ostatné územie je zakázaný priestor.

link na Google Maps

WC

v centre pretekov dámske a pánske, prosím zachovávajte čistotu.

Šatňa

DK Vernosť vchod z JZ strany - Klub seniorov. Prosíme všetkých pretekárov, aby nevstupovali v klincových a špinavých topánkach, priestor nie je veľký, preto ho prosím využite len na najnutnejšie: na prezlečenie a odloženie vecí.

Cieľ:

Vyčítanie čipov

Po dobehu dostane každý účastník mikulášsky balíček.

v centre

Občerstvenie

Teplý čaj v cieli. Oceníme, ak si prinesiete vlastné poháre.

Vyhlásenie výsledkov

približne o 13:00 hod.

Ocenení budú prví traja v kategóriách MW-10, -12, -14, -16, -18 a Nábor, ostatné kategórie MW19-, MW40-, MW55- a OPEN len víťazi, RD a Detskú obrázkovú vyhlasovať nebudeme. Ocenení obdržia drobný darček.

Výsledky budú priebežne aktualizované v centre pretekov. Konečné výsledky budú zverejnené na: mikulas.vba.sk

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:        Miroslav Lago

Hlavný rozhodca:        Barbora Šmelíková

Stavba tratí:                Peter Mlynárik

Časomiera:                Mikuláš Šabo

Vedúci štartu:                Milan Kováč

Vedúci cieľa:                Katarína Kováčová

Ďalší:                        Mikuláš, Anjel a Čert

Predpis

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2023.

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich údajov: (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov ako aj v informačnom systéme Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).

Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke SZOŠ.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

ĎAKUJEME ŠK SANDBERG ZA RÝCHLE POSKYTNUTIE MAPY A MESTSKEJ ČASTI NOVÉ MESTO ZA POSKYTNUTIE PRIESTOROV PRE CENTRUM. NA POSLEDNÚ CHVÍĽU NÁM ODMIETLI DAŤ SÚHLAS USPORIADAŤ PRETEKY NA MLYNOCH. VŚETKÝM SA OSPRAVEDLŇUJEME ZA VZNIKNUTÉ KOMPLIKÁCIE A VERÍME, ŽE SI PRETEKY UŽIJETE.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

https://www.orienteering.s

https://www.banm.sk/

https://www.autrata.sk

https://www.italmarket.sk

https://aonenutrition.com

https://www.dobryjezko.sk

https://www.manner.com/cs