POKYNY pre Zimnú ligu (netýkajú sa Obrázkovej trate na Partizánskej lúke)

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY
1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2009/10
 
POKYNY
 
Termín                                               6. decembra 2009 (nedeľa)
 
Technické zabezpečenie                   Športový klub VAZKA Bratislava
 
Klasifikácia pretekov                        otvorené, denné, rankingové preteky kategórie D jednotlivcov
                                                           v orientačnom behu v šprinte s určeným*** poradím KS
 
Centrum pretekov                              Mlyn Klepáč, Železná studnička, Bratislava /parkovanie áut len pri
                                                           Červenom moste/, k dispozícii šatne a WC.        
 


Zobrazit
centrum na vacsej mape 
Kategórie                                          
M -10,-14,-18, 19-, 45-
                                                           W-10,-14,-18, 19-, 45-
                                                           OPEN
                                                           Deti (obrázková trať na Partizánskej lúke)
                                                           Nedochádza k zlúčeniu žiadnych kategórii.
 
Prihlášky                                            dohlášky len veľmi obmedzene na prezentácii za 2-násobné štartovné
 
Štartovné                                           Deti (obrázková trať)                        zdarma
                                                           OPEN                                                  € 2
                                                           M,W, -12, -14 /do rebríčka ZL /             € 2
                                                           Ostatné kategórie /dtto/                       € 3
                                                           Štartovné sa uhrádza na prezentácii.
 
Opis terénu a mapa                           lesopark s množstvom chodníkov a rôznych terénnych detailov.                                  
                                                           mapa Klepáč, 1:5 000, E=5 m, stav máj 2009,
                                                           autor: Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená,                                                                                                                  bude však v prípade potreby vložená do euroobalu
 
Opisy KS:                                             budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov (viz nižšie),
                                                            zároveň aj slovný popis všetkých kontrolných stanovíšť
 
Dĺžky tratí:                                          M, W -10                                    5 KS                 0,8 km/15m
                                                            M, W -14, OPEN                           9 KS               1,65 km/25m
                                                            M, W -18, W 45-                        12 KS               2,45 km/90m
                                                            W 19- , M 45-                            16 KS               2,65 km/110m
                                                            M 19-                                       17 KS               3,02 km/130m

Poradie kontrolných stanovíšť bude k dispozícii na zhromaždisku a je taktiež uvedené nižšie.

 
Prekvapenie                                       *** Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách

POZOR!!!!! Kategórie MW-18, MW19- a MW45- majú na kontrolných stanovištiach č. 37 až 45 voľný výber. Zároveň majú k dispozícii informácie len z časti mapy v blízkom okolí kontrolného stanovišťa (tzv. švajčiarska hra). Viz teoretický obrázok:
 

ukazka_svajciarskej_hry

 
Vzdialenosti                                       parkovisko - centrum                            900 m
                                                           centrum - cieľ                                      50 m
                                                           centrum - štart (modro-biele fáborky)    300 m
 
Spôsob razenia KS                             elektronický (Sport Ident), zapožičanie € 2 za kus, v prípade straty pokuta € 30
 
Občerstvenie                                      čaj v cieli a v centre možnosť zakúpiť párky, resp. bufet Amfík na
                                                            Partizánskej lúke + sladké prekvapenie pre každého
 
Funkcionári                                        riaditeľ pretekov                          Natália Kasalovská
                                                           hlavný rozhodca                           Jozef Székely
                                                           stavba tratí                                  Peter Mlynárik
 
Časový harmonogram:                      Prezentácia 9,00 - 10,00 hod. v centre pretekov
                                                           Štart 00 = 11:00 hod.
 
Vyhlásenie výsledkov:                      ca. o 13:30
                                                           Drobné ceny a diplomy pre prvých troch pretekárov.
 
Upozornenie:                                      Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ
 
Na pretekoch Zimnej ligy bude v centre v Mlyne Klepáč na 1. poschodí budovy určená spoločná šatňa pre všetkých.
Nakoľko je na zemi koberec, prosíme pretekárov, aby sa pred vstupom do šatne vyzúvali.
Preteky sa uskutočnia za plnej automobilovej prevádzky po ceste, ktorá vedie dolinou, preto dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prebiehaní cez ňu!!!
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.


trate:


M, W -10
51, 56, 52, 53, 100                                                                                5 KS – 0,8 km/15m
 
M, W -14, OPEN
49, 34, 33, 55, 47, 51, 52, 53, 100                                                         9 KS – 1,65 km/25m
 
M, W -18, W 45-
47, 48, 55, 49, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 100                                        12 KS – 2,45 km/90m
 
W 19- , M 45-
31, 48, 55, 33, 34, 49, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 100             16 KS – 2,65 km/110m
 
M 19-
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 100       17 KS – 3,02 km/130m
 
voľný výber KS 37-45 - švajčiarska hra
 
31 – ohyb hlineného zrázu
32 – kameň
33 – JV roh ohrady
34 – kameň
35 – V strana mostíka – dole
36 – jama
37 – kameň
38 – malá kôpka
39 – kameň
40 – jama
41 – vchod do podzemia
42 – ryha
43 – výrazný strom - ihličnatý
44 – kameň
45 – výrazný strom – ihličnatý
46 – jama
47 – vývrat
48 – ryha
49 – V okraj húštiny
51 – styk chodníkov
52 – schody – hore
53 – lampa
55 – vývrat
56 -  styk chodníkov
100 – výrazný strom - ihličnatý

kategórie M-10 a W-10 budú mať slovné popisy
M14 W14
M18 W18
M19 W19
M45 W45
OPEN