PROPOZÍCIE

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2014

Oblastný rebríček Západnej oblasti 2014 v orientačnom behu

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS + prekvapenie

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: 7. december 2014 (nedeľa)

Centrum pretekov: Hotel Hradná brána, Bratislava - Devín

Prezentácia: 7.12.2014 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Kategórie: M-10, W-10, M-12, W-12, M-14, W-14, M-18, W-18, M19-, W19-, M45-, W45-, M55-, W55-
Nábor – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov
RD - rodič s dieťaťom
Open – kondičná, orientačne náročná trať
Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 1 €, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategóriu Detská trať bude papierový preukaz súčasťou mapy

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Prihlášky: do 5. 12. 2014 do polnoci prostredníctvom online formuláru. Dohlášky po termíne a pri prezentácii podľa možností usporiadateľa bez garancie Mikulášskeho balíčka

Štartovné:
detská obrázková trať dobrovoľné
Nábor, RD 1,- €
M/W -10, -12, -14 2,- €
ostatné kategórie 4,- €

V cene štartovného je Mikulášsky balíček pre každého vopred prihláseného pretekára.

Opis terénu: parkový v areáli hradu a mestská zástavba

Mapa: Devín, mierka 1:3000, E=5m, stav november 2014, formát A4, autor: P.Mlynárik, M.Lago, M.Trnovec, B.Šmelíková

Prekvapenie: už tradičná Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách, tentokrát Les kontrol. Viac informácií bude v pokynoch.

Sprievodné podujatie: Cintorín kontrol

Štart 00: 11:00 hod, Detská trať už od 10:00

Občerstvenie: čaj v cieli, hotel Hradná brána a okolité reštaurácie

Vyhlásenie výsledkov: okolo 13:00; v kat. MW -10, -12, -14, Nábor a Open budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Miroslav Lago
Hlavný rozhodca : Barbora Šmelíková
Stavba tratí: Peter Mlynárik

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Miroslav Lago
riaditeľ pretekov
Barbora Šmelíková
hlavný rozhodca

Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk