VÝSLEDKY

RESULTS


  • Pozrite si postupy ostatných pretekárov a nahrajte (prípadne zakreslite) si tie svoje (na RouteGadget): Review routes of other competitors & record your own route (on RouteGadget):
Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk