PROPOZÍCIE

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2013

1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2013/14

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS + prekvapenie

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: 7. december 2013 (sobota)

Centrum pretekov: Amfiteáter na Kuchajde, Bratislava

Prezentácia: 7.12.2013 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Kategórie: M-10, W-10, M-14, W-14, M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 45-
Open – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov
RD - rodič s dieťaťom
Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 1 €, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategóriu Detská trať bude papierový preukaz súčasťou mapy

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Prihlášky: do 5. 12. 2013 do polnoci prostredníctvom online formuláru. Dohlášky po termíne a pri prezentácii podľa možností usporiadateľa bez garancie Mikulášskeho balíčka

Štartovné:
detská obrázková trať dobrovoľné
OPEN, RD 1,- €
M/W -10, -14 2,- €
ostatné kategórie 3,- €

Vzdialenosti:
parkovisko - centrum 50 m
centrum - cieľ 0 m
centrum - štart 100 m

Opis terénu: parkový s mestskou zástavbou

Mapa: Pasienky, mierka 1:5000, E=2,5m, stav september - november 2013, formát A4, autor: P.Mlynárik, M.Lago

Prekvapenie: už tradičná Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách bude čiastočný voľný výber poradia kontrolných stanovíšť. Pretekár musí obehnúť všetky kontroly nakreslené na mape. Kontroly, ktoré sú spojené líniou trate treba "zobrať" v stanovenom poradí a tie ktoré nie sú spojené líniou trate je možné "zobrať kedykoľvek!

Sprievodné podujatie: Cintorín kontrol

Štart 00: 11:00 hod

Občerstvenie: čaj v cieli, nákupné centrum Polus

Vyhlásenie výsledkov: okolo 13:00; v kat. MW -10, -14, OPEN a RD budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Miroslav Lago
Hlavný rozhodca : Barbora Šmelíková
Stavba tratí: Peter Mlynárik

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Miroslav Lago
riaditeľ pretekov
Barbora Šmelíková
hlavný rozhodca

Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk