KONTAKT

CONTACT INFORMATION


V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás prosím kontaktujte na mikulas@vba.sk

In case of any queries or comments, you can email us at mikulas@vba.sk


Organizátor

Organizer

Názov: Name: Športový klub VAZKA Bratislava
Sídlo: Address: Matičná 11, 831 03 Bratislava
IČO: Organization ID (IČO): 30853877
Právna forma: Legal Entity: občianske združenie residents' association
Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk