PROPOZÍCIE MIKULÁŠSKYCH PRETEKOV DETÍ 2010

Športový klub VAZKA Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2010

pre deti v kočíkoch, chodiace i bežiace

Termín: 5. december 2010 (nedeľa)

Centrum pretekov: Kúpalisko Rosnička, Dúbravka, Bratislava, k dispozícii nevyhrievané šatne a WC

Kategórie: Obrázková trať (ďalej len „OT“) pre deti do 8 rokov. Deti ju môžu absolvovať v sprievode rodiča alebo samostatne.

Pre deti nad 8 rokov sú v rámci paralelne prebiehajúcich pretekov Zimnej ligy v orientačnom behu pripravené trate:
  • RD (rodič s dieťaťom)
  • OPEN – pre skúsené staršie deti a dorast bez doprovodu dospelého, trať je určená aj pre dospelých, ktorí doteraz nemali skúsenosť s orientačným behom

Spôsob razenia KS: papierové preukazy a kliešte

Prihlášky: Prihláška vopred je podmienkou účasti na pretekoch!
Aby sa každý pretekár mohol tešiť z mapy a balíčka, prihlásiť sa je možné do 2.12.2010 cez online formulár.
Postup: v sekcii Prihlášky vyberte možnosť Jednotlivec pokiaľ prihlasujete jedno dieťa na jednu trať. Ak prihlasujete viac detí alebo jedno dieťa na viacero tratí, zvoľte možnosť Klub. Následne vyplňte kontaktné údaje a Vami zvolené heslo, meno pretekára, v kolónke Klub zvoľte Nereg(istrovaný), kolónky Reg.č. a SI čip nechajte voľné. Kategóriu zvoľte Deti – obrázková trať príp. RD či OPEN. Pokiaľ sa chcete zúčastniť zároveň obrázkovej trati a zároveň trate RD, je nutné vyplniť dve prihlášky. Čiže dieťa prihlásite dva krát, raz do kategórie Deti a potom do kategórie RD. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať na mikulas@vba.sk.

Štartovné :
Deti (obrázková trať) zdarma
OPEN, RD 2,- €


Prezentácia: trať OT: 10:00 - 13:00 hod. v centre pretekov

trate RD a OPEN: 9:00 - 12:00 hod. v centre pretekov

Opis terénu a mapa: trať OT: Kontrolné stanovištia (KS) budú umiestnené medzi preliezačkami, objektami a zeleňou v areáli kúpaliska a budú výrazne označené lampiónmi a obrázkami.
Deti pri štarte dostanú farebnú mapu areálu, na ktorej sú nakreslené obrázkové kontroly a ich úlohou bude kontroly nájsť a označiť do mapy.

RD a OPEN: lesopark nad kúpaliskom s množstvom chodníkov a rôznych terénnych detailov
Na pretekoch bude použitá orientačná mapa Nad Sitinou 1:5 000, stav november 2010, formát A4, autor: P. Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená

Štart: trať OT: ľubovoľný medzi 10:00 hod. až 13:00 hod.

RD a OPEN: ľubovoľný medzi 11:00 hod. až 12:15 hod.

Občerstvenie: čaj v cieli a v centre možnosť občerstvenia - bufet v saune a reštaurácia Rock café

Vyhodnotenie: Nebude sa vyhodnocovať podľa umiestnenia, každý súťažiaci dostane v cieli mikulášsky balíček. A možno príde Mikuláš, anjel i čert!!

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Natália Kasalovská
 riaditeľ pretekov
 Matúš Trnovec
hlavný rozhodca