POKYNY

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2010

1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2010/11

Dátum konania: 5. december 2010 (nedeľa)

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné, rankingové preteky kategórie D jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS

Centrum pretekov: kúpalisko Rosnička, Dúbravka, Bratislava, bezproblémové parkovanie áut pred areálom a v blízkom okolí (okrem priestoru pred klubom Rock Café), k dispozícii vonkajšie nevyhrievané šatne a WC.

Kategórie: M,W-10, M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45-
Open
RD - rodič s dieťaťom
Deti – obrázková trať v areáli kúpaliska
Nedochádza k zlúčeniu žiadnych kategórii.

Prihlášky: dohlášky len veľmi obmedzene v rámci možností usporiadateľa na prezentácii s prirážkou 50%

Štartovné:
detská obrázková trať zdarma
OPEN, RD 2,- €
M/W -10, -14 3,- €
ostatné kategórie 4,- €
Štartovné sa uhrádza na prezentácii.

Opis terénu: lesopark s množstvom chodníkov a rôznych terénnych detailov

Mapa: Nad Sitinou 1:5 000, E=5 m, stav november 2010, formát A4, autor: P. Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená, bude však v prípade potreby vložená do euroobalu

Opisy KS: Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, zároveň aj slovný popis všetkých kontrolných stanovísk
V prípade záujmu si môžete opisy vytlačiť aj doma:
M,W-14, Open, M-18, M 45-, W 19-, M 19-, W-18, W 45-

Dĺžky tratí:
Kategória Počet
kontrol
Vzdušná
vzdialenosť
Prevýšenie Mlynko-Mikulášska
pikoška
M, W -10, RD 7 1,1 km 15 m nie
M, W -14, OPEN 8 1,6 km 25 m nie
W -18, W 45- 9 1,9 km 35 m áno
W 19- , M -18, M 45- 12 2,2 km 55 m áno
M 19- 15 2,8 km 70 m áno
Prekvapenie: *** Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách - Vrstevnicová mapa:

Originálna mapa         Vrstevnicová mapa
Normálna mapa Vrstevnicová mapa

Vzdialenosti:
parkovisko - centrum 50 m
centrum - cieľ 50 m
centrum - štart (modro-biele fáborky) 800 m / prevýšenie 60 m (z toho 40 výškových metrov na záverečných 200 m)

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 2 € , v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategórie OPEN, RD a Detská obrázková trať papierové preukazy

Občerstvenie: v cieli čaj a Mikulášska nádielka pre každého!!!
V budove kúpaliska sa nachádza bufet – čaj, káva, sladkosti.
Z druhej strany kúpaliska novo-otvorený music club Rock Café bude ponúkať drobné teplé jedlo.

Mikulášsky bonbónik: V južnej časti areálu – pri ihrisku plážového volejbalu – bude pripravený tzv. CINTORÍN KONTROL. Možnosť vyskúšať si a pomerať si sily bude od 9:30 až do vyhlásenia výsledkov.

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Prezentácia Zimnej ligy: 5.12.2010 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Prezentácia RD a OPEN: 5.12.2010 9:00 – 12:00 hod. v centre pretekov

Detská obrázková trať: 5.12.2010 10:00 – 13:00 hod. v centre pretekov

Štart 00: 11:00 hod

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:30; Drobné ceny pre prvých pretekárov.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Natália Kasalovská
Hlavný rozhodca : Matúš Trnovec
Stavba tratí: Peter Mlynárik

Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Natália Kasalovská
 riaditeľ pretekov
 Matúš Trnovec
hlavný rozhodca