PROPOZÍCIE

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2010

1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2010/11

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné, rankingové preteky kategórie D jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: 5. december 2010 (nedeľa)

Kategórie: M,W-10, M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45- - v rámci Zimnej ligy, iba pre skúsených orientačných bežcov
Open – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov
RD - rodič s dieťaťom
Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 2 € , v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategórie OPEN a RD papierové preukazy

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Prihlášky: do 2. 12. 2010 do polnoci prostredníctvom online formuláru. Dohlášky po termíne a pri prezentácii s prirážkou 50% (netýka sa kat. OPEN a RD) a podľa možností usporiadateľa

Štartovné:
detská obrázková trať zdarma
OPEN, RD 2,- €
M/W -10, -14 3,- €
ostatné kategórie 4,- €

Centrum pretekov: kúpalisko Rosnička, Dúbravka, Bratislava, k dispozícii nevyhrievané šatne a WC

Prezentácia: 5.12.2010 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Vzdialenosti: parkovisko - centrum 50 m
centrum - cieľ 50 m
centrum - štart do 1 km

Opis terénu: lesopark s množstvom chodníkov a rôznych terénnych detailov

Mapa: Nad Sitinou 1:5 000, E=5 m, stav november 2010, formát A4, autor: P. Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená

Prekvapenie: už tradičná Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách – tento krát vrstevnicová mapa

Štart 00: 11:00 hod

Občerstvenie: čaj v cieli a v centre možnosť občerstvenia - bufet v saune a reštaurácia Rock café

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00; v kat. Deti, MW -10, -14, OPEN a RD budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja, v ostatných kat. len víťazi

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Natália Kasalovská
Hlavný rozhodca : Matúš Trnovec
Stavba tratí: Peter Mlynárik

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Natália Kasalovská
 riaditeľ pretekov
 Matúš Trnovec
hlavný rozhodca